Ströpellets

Är producerad av sågspån från barrträd utan tillsatser av andra ämnen.

Förpackade i småsäckar på ca 16kg.
Levereras sträckfilmade med toppark på pall med 52st/pall totalt 832kg

Vi erbjuder lossning med egen truck.

OBS! Leverans information:

Lastbilen kräver en fri höjd på 4,50 meter samt en bredd på 3,50 meter.
Vi försöker avisera dagen innan leverans.
Vid vinterväglag skall vägen samt lossningsplatsen vara halkbekämpad på lämpligt sätt.
Om vägen har nedsatt bärighet tex vid tjällossning vänligen meddela detta vid beställning alternativt vid avisering.