Kutterspån

Kutterspån från barrträd, främst gran.
Fritt från impregnerat virke och kemiska tillsatser.

Levereras fritt avtippat  från lastbil.

OBS! Leverans information:

Lastbilen kräver en fri höjd på 4,50 meter samt en bredd på 3,50 meter.
Vi försöker avisera dagen innan leverans.
Vid vinterväglag skall vägen samt lossningsplatsen vara halkbekämpad på lämpligt sätt.
Om vägen har nedsatt bärighet tex vid tjällossning vänligen meddela detta vid beställning alternativt vid avisering.