Klenflis

Är ett utmärkt material för ridbottnar såväl inomhus som utomhus.
Ett miljövänligt alternativ som ger ett jämnt underlag med bra svikt.

Materialet består av småfraktioner som sorterats ifrån vid flisning av barrträd.

Levereras fritt avtippat  från lastbil.

OBS! Leverans information:

Lastbilen kräver en fri höjd på 4,50 meter samt en bredd på 3,50 meter.
Vi försöker avisera dagen innan leverans.
Vid vinterväglag skall vägen samt lossningsplatsen vara halkbekämpad på lämpligt sätt.
Om vägen har nedsatt bärighet tex vid tjällossning vänligen meddela detta vid beställning alternativt vid avisering.