Bränslepellets

Är producerad av kutterspån och sågspån från barrträd
utan tillsatser av andra ämnen.

Produkten håller ett jämt energiinnehåll som ger minimalt med aska.
Energivärde ca 4,8 MWh/ton, askhalt ca 0,3%

Finns både som 6mm och 8mm.

Förpackade i småsäckar på ca 16kg.
Levereras sträckfilmade med toppark på pall med 52st/pall totalt 832kg.

8mm finns även på storsäck.

Vi erbjuder lossning med egen truck.

OBS! Leverans information:

Lastbilen kräver en fri höjd på 4,50 meter samt en bredd på 3,50 meter.
Vi försöker avisera dagen innan leverans.
Vid vinterväglag skall vägen samt lossningsplatsen vara halkbekämpad på lämpligt sätt.
Om vägen har nedsatt bärighet tex vid tjällossning vänligen meddela detta vid beställning alternativt vid avisering.