Torvströbalar

Levereras sträckfilmade med toppark på EUR-pall(B-pall) med 18st/pall.
Vikt ca 33-35kg/st.

Vi debiterar 70kr/EUR-pall(B-pall) och krediterar 70kr/EUR-pall(B-pall)
om returpall lämnas vid leverans.
Returpallarna skall vara hela och rena samt vara ihopplockade i högar vid lossningsplatsen.
Priser ex. moms.

Vi erbjuder lossning med egen truck.

OBS! Leverans information:

Lastbilen kräver en fri höjd på 4,50 meter samt en bredd på 3,50 meter.
Vi försöker avisera dagen innan leverans.
Vid vinterväglag skall vägen samt lossningsplatsen vara halkbekämpad på lämpligt sätt.
Om vägen har nedsatt bärighet tex vid tjällossning vänligen meddela detta vid beställning alternativt vid avisering.